نمایشگاه خوشنویسی جناب آقای مجید جوان به نفع خیریه خورشید (حامی بیماران مبتلا به سرطان ) از روز دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 در کافه خورشید برگزار می شود.بخشی از عواید فروش صر...

از دوستان هنردوست دعوت می شود تا از ششمین دوره نمایش اثار هنری کافه گالری خورشید (به نفع بیماران مبتلا به سرطان) با موضوع بهار دیدن فرمایید.‎این دوره از گالری متعلق به بر...

از شما دعوت می شود در کمپین پیشگیری از سرطان خیریه خورشید با ما همراه باشیدبرنامه های کمپین به شرح زیر می باشد :یکشنبه 10 بهمن 1395کارگاه آموزشی تغذیه (تاثیر تغذیه بر پیش...

از دوستان هنردوست دعوت می شود تا از دهمین دوره نمایش اثار هنری کافه گالری خورشید (به نفع بیماران مبتلا به سرطان) دیدن فرمایید.‎این دوره از گالری متعلق به آثار خوشنویسی آق...