در حال حاضر بیماران مبتلا به سرطان های (پستان، روده، ریه، رحم و تخمدان، تومور بدخیم مغز) تحت پوشش خیریه خورشید قرار می گیرند.