خیریه خورشید موسسه ای مردم نهاد و غیر دولتی است كه با تلاش جمعی از پزشكان برای كمك به بیماران مبتلا به سرطان با هر سن و ملیتی و با هدف اصلی افزایش كیفیت زندگی بیمار و خانواده اش شكل گرفته است.

این موسسه رسالت خود را از تابستان ۹۴ با ارائه چارچوبی مشخص و هدفمند آغاز نموده است.

خورشید حامی بی دریغ بیماران در تشخیص ، بخشی از هزینه های درمان ، آموزش و مشكلات مرتبط با سرطان است .و در تلاش است كه در مسیر زندگی ،یاور عزیزانی باشد كه با چالشی چون سرطان در حال پیكار می باشند.

این خیریه با الهام از ایده های پری ناز فهیمی شكل گرفته است،شاعری جوان كه علیرغم سرطان ، سینه اش دشت گل های ریز رنگارنگ بود و وجودش پر از گرمای بودن.