(فعالیت ما چیست ؟)

خیریه خورشید موسسه ای مردم نهاد ، غیر دولتی و غیر انتفاعی  است كه با تلاش جمعی از پزشكان ،با پشتوانه سالها تجربه حرفه ای و شخصی به منظور حمایت همه جانبه از بیماران مبتلا به سرطان ماموریت خود را از تابستان ۹۴ آغاز نموده است.

سرطان بر ابعاد مختلف زندگی بیمار و خانواده وی تاثیر میگذارد و تامین هزینه های درمان، به تنهایی، نیازهای روحی و معنوی بیمار را اغنا نخواهد کرد. در این راستای برآنیم تا به سمت بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان و خانواده هایشان گام برداشته و خدمات حمایتی در زمینه رفاه بخشی را سرلوحه وظایف خود قرار دهیم.

امید که با درک عمیق از بیماران ، و با اتکا به جلب مشارکت های مردمی ، بهره مندی از امکانات مناسب ، داشتن تیم ورزیده و پایبندی به اصول قدرشناسی ، شفافیت و پاسخگویی خیریه ای کارآمد باشیم.

برای رسیدن، به دستان گرم شما نیازمندیم.