معرفی خدمات

بیماران مبتلا به سرطان های تحت پوشش خیریه خورشید پس از مراجعه به دفتر خیریه خورشید و طی مراحل تشکیل پرونده ، در زمینه دارو و انجام خدمات درمانی طبق ضو...

مشاهده جزئیات