كمك های غیر نقدی

خیریه خورشید بنا دارد در راستای بهبود شرایط زندگی بیماران مبتلا به سرطان در کنار خدمات درمانی و حمایتی دیگر اقدام به پخش بسته کمک های غیر نقدی در میان خانواده های تحت پوشش نماید .

کمک های غیر نقدی شامل بسته مواد غذایی به منظور بهبود شرایط تغذیه بیماران در حال درمان ، کتاب یا مجلات مرتبط یا غیر مرتبط با موضوع سرطان برای ارتقاء روحیه و سطح اطلاعات بیمار و خانواده ، بسته های لوازم تحریر در ایام آغاز سال تحصیلی برای کودکان مبتلا به سرطان و کودکان که دیگر اعضاء خانواده شان درگیر بیماری سرطان هستند . اهداء البسه نو به خانواده هایی که نیاز به حمایت در این زمینه دارند و بسیاری موارد دیگر که با توجه به شرایط افراد تحت پوشش سنجیده خواهد شد.