برنامه مشاوره های خورشید

برنامه های خورشید با هدف حمایت بیماران و خانواده ی آنها و سهولت پروسه ی درمان ها در نظر گرفته شده است.این برنامه ها به صورت رایگان برگزار می گرددو متقاضیان می توانند جهت شرکت در برنامه ها طبق لیست ارائه شده شرکت فرمایند.

چند توصیه :

  • جهت شرکت در مشاوره های فردی خواهشمند است حداقل 2 روز قبل به دفتر خیریه اطلاع دهید تا نوبت مورد نظر برای شما منظور شود.
  • مشاوره های تغذیه و مشاوره های فردی و گروهی روانشناختی طبق لیست ماهانه برگزار می گردد و در صورت اطمینان از برگزاری هر دوره کافی ست با تماس تلفنی اطمینان حاصل فرمایید.
  • عنوان هر دوره جهت انتخاب راحت تر شما مراجعین منظور شده است ولی تجربه ی خوب ما در این زمینه برای شما این است که در طول درمان خود ، این جلسات را از دست ندهید.
  • برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۳۷۷۵۰۵۸۳-۰۲۵ با دفتر خیریه خورشید تماس بگیرید.

برنامه تیر ماه ۱۳۹۷ مشاوره های خورشید

برنامه جلسات مشاوره و آموزشی در تیر ماه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد : روز تاریخ ساعت عنوان جلسه مدرس یک شنبه 1397/04/03 17 – 15...

مشاهده جزئیات

برنامه مرداد ماه ۱۳۹۷ مشاوره های خورشید

برنامه جلسات مشاوره و آموزشی در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد : روز تاریخ ساعت عنوان جلسه مدرس یک شنبه 1397/05/07 17 – 15:3...

مشاهده جزئیات

برنامه شهریور ماه ۱۳۹۷ مشاوره های خورشید

برنامه جلسات مشاوره و آموزشی در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد : روز تاریخ ساعت عنوان جلسه مدرس یک شنبه 1397/06/04 17 – 15:...

مشاهده جزئیات

برنامه مهر ماه ۱۳۹۷ مشاوره های خورشید

 برنامه جلسات مشاوره و آموزشی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد : روز تاریخ ساعت عنوان جلسه مدرس یک شنبه 1397/07/01 17  – 15...

مشاهده جزئیات

برنامه آبان ماه ۱۳۹۷ مشاوره های خورشید

برنامه جلسات مشاوره و آموزشی در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد : روز تاریخ ساعت عنوان جلسه مدرس یک شنبه 1397/08/06 17 – 15:3...

مشاهده جزئیات

برنامه آذر ماه ۱۳۹۷ مشاوره های خورشید

 برنامه جلسات مشاوره و آموزشی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد : روز تاریخ ساعت عنوان جلسه مدرس یک شنبه 1397/09/11 17 – 15:3...

مشاهده جزئیات

برنامه دی ماه ۱۳۹۷ مشاوره های خورشید

برنامه جلسات مشاوره و آموزشی در دی ماه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد : روز تاریخ ساعت عنوان جلسه مدرّس یک شنبه 1397/10/02 17 – 15:30...

مشاهده جزئیات

برنامه بهمن ماه ۱۳۹۷ مشاوره های خورشید

برنامه جلسات مشاوره و آموزشی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد : روز تاریخ ساعت عنوان جلسه مدرّس یک شنبه 1397/11/07 17 – 15:...

مشاهده جزئیات