min2

خانواده

سرطان بر تمام ابعاد زندگی بیمار و خانواده تاثیرگذار است . بي ترديد اداره كردن امور منزلي كه در آن يك بيمار مبتلا به سرطان زندگي مي كند كار چندان راحتي نيست. تقبل مسووليت ها و نقش هاي مختلف در آن واحد مي تواند سلامت جسمی و رواني یکی و يا همه اعضاي خانواده  را به خطر اندازد .

آرامش بیمار و سایر اعضا خانواده یک رابطه متقابل است ،  به همین دلیل خیریه خورشید وظیفه خود می داند که در این راه علاوه بر شخص بیمار در کنار تمام اعضا خانواده باشد .

رسالت خورشید بر این است که این رفاه و آرامش را برای بیمار و اعضا خانواده اش از طریق برگزاری دوره های آموزشی ، تفریحی ، روانشناختی ، بسته کمک های غیر نقدی ، رسیدگی به شرایط فرزندان و ... به ارمغان بیاورد ، تا بیمار بتواند در شرایط و محیطی مناسب دوره درمان را بگذراند .