min3

آموزش و پیشگیری

شاخه ای از فعالیت خیریه خورشید آموزش است که در قالب جلسات دوره ای ، کمپین های آموزشی ، همایش و کنفرانس ، پمفلت های آموزشی و غیره انجام می پذیرد

هدف از برگزاری این برنامه ها بالا بردن سطح آگاهی عموم برای تغییر سبک زندگی و پیشگیری از سرطانهایی که به دلیل همین سبک زندگی ایجاد میشود ، است . طبق اسناد سازمان بهداشت جهانی از 40 درصد سرطان ها می توان پیشگیری کرد . بخش زیادی از سرطان ها ناشی از سبک غلط زندگی از قبیل سیگار کشیدن ،پرخوری و ورزش نکردن ، تغذیه نامناسب ، استرس و فشارهای روانی است . کارگاههای آموزشی در نظر گرفته شده با توجه به عوامل فوق و برای اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت زندگی افراد برنامه ریزی و اجرا خواهد شد .