روانشناختی

درد بخش جدایی ناپذیر و منطقی زندگی انسانهاست .روش مطلوب این است که بخواهیم در برابر دردهای زندگی با پذیرش ، تسلیم و ایستادگی روبرو شویم.بیماری سرطان ه...

مشاهده جزئیات

تغذیه

تغذیه یکی از عوامل تاثیرگذار در پیشگیری یا روند درمان سرطان است .در جلسات مشاوره تغذیه فرد با جایگاه رژیم غذایی در روند درمان و بعد از درمان آشنا میشو...

مشاهده جزئیات

خانواده

سرطان بر تمام ابعاد زندگی بیمار و خانواده تاثیرگذار است . بي ترديد اداره كردن امور منزلي كه در آن يك بيمار مبتلا به سرطان زندگي مي كند كار چندان راحتي...

مشاهده جزئیات

آموزش و پیشگیری

شاخه ای از فعالیت خیریه خورشید آموزش است که در قالب جلسات دوره ای ، کمپین های آموزشی ، همایش و کنفرانس ، پمفلت های آموزشی و غیره انجام می پذیردهدف از ...

مشاهده جزئیات

كمك های غیر نقدی

خیریه خورشید بنا دارد در راستای بهبود شرایط زندگی بیماران مبتلا به سرطان در کنار خدمات درمانی و حمایتی دیگر اقدام به پخش بسته کمک های غیر نقدی در میان...

مشاهده جزئیات