نقدی

با توجه به بالا بودن هزینه های درمان بیماری سرطان و مهم بودن آرامش و رفاه نسبی در روند درمان بیماری ، خیریه خورشید سعی در بهبود کیفیت زندگی بیمار مبتلا به سرطان دارد .

در همین راستا خیریه خورشید پذیرای هرگونه کمک نقدی و یا دریافت نذورات خاص می باشد .

ضمنا شما می توانید از طریق سایت و یا دیگر راههای ارتباطی موسسه در جریان نحوه کمک رسانی خیریه خورشید به مددجویان قرار بگیرید .

کمک های نقدی شامل :

سایر خدمات مربوط به این بخش