غیرنقدی

خیریه خورشید در کنار دریافت کمک های نقدی آمادگی پذیرش کمک های اهدایی نیکوکاران عزیز در دو بخش کالاهای مصرفی و دستگاهها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران را دارد .

شما می توانید با شماره 02537750583 با دفتر خیریه خورشید تماس گرفته و از این نیازها مطلع شوید و برای اهدای آنها رسید دریافت نمایید