نقدی

با توجه به بالا بودن هزینه های درمان بیماری سرطان و مهم بودن آرامش و رفاه نسبی در روند درمان بیماری ، خیریه خورشید سعی در بهبود کیفیت زندگی بیمار مبتل...

مشاهده جزئیات

غیرنقدی

خیریه خورشید در کنار دریافت کمک های نقدی آمادگی پذیرش کمک های اهدایی نیکوکاران عزیز در دو بخش کالاهای مصرفی و دستگاهها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار...

مشاهده جزئیات

مهریاران خورشید

یکی از روش های همراهی با خیریه خورشید کمک های داوطلبانه تحت عنوان مهریار خورشید است ، مهریار خورشید فرد نیکوکاری است که بدون دریافت هیچ گونه وجهی مسئو...

مشاهده جزئیات